REGULAMENTUL EXPOZIȚIEI cu participare națională ”CÂT MAI SUS!” din cadrul

proiectului „Aşii Cunoaşterii“ cuprins în CPEERI 2024, pag. 7, poz. 283


           Expoziția Națională ”Cât mai sus!” face parte din proiectul “Aşii Cunoaşterii“, organizat de către Şcoala Gimnazială Nr. 2 “Diaconu Coresi” Braşov în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Braşov, Școala Gimnazială Nr. 11 “ Șt. O. Iosif” Brașov, Biblioteca Județeană Brașov – Centrul de Excelență pentru Copii și Tineret, Firma Ecoline Travel. Expoziția-concurs ”Cât mai sus!” se organizează pentru elevii claselor CP-IV și este fără taxă de participare. La expoziție pot participa elevii din școlile înscrise la Concursul ”Așii Cunoașterii”, inclusiv clasele pregătitoare.

          Elevii vor realiza lucrări artistico-plastice (pictură, colaj, desen, grafică etc.) cu tema ”Cât mai sus!”. Fiecare cadru didactic participant va trimite organizatorului din școală o poză a expoziției, menționând: titlul expoziției, școala, numele cadrului didactic și clasa.

         Organizatorul așază într-un singur fișier pozele primite și le salvează astfel: Jud_Sc_Localitate (Exemplu: BV_Sc.2_BV) Organizatorul trimite până în 15 iunie 2024 fișierul pe adresa de e-mail concurs.asiicunoasterii@yahoo.com însoțit de listele cu numărul de elevi participanți din fiecare clasă, numărul elevilor premiați și numele învățătorilor coordonatori. Listele cu toți elevii participanți și numele elevilor premiați rămân la organizatorul pe școală. Jurizarea se face pe nivel de clase, CP-II și III-IV. Organizatorul din fiecare școală stabilește o comisie de evaluare care va stabili clasamentul pe nivel de clase, acordând premiile I, II, III și mențiuni pentru elevi (maximum 25% elevi premiați pe școală).

          Criterii principale de evaluare a expoziției: - respectarea tematicii (evidențierea ideii din titlul Expoziției - ”Cât mai sus!”) - originalitate - aspectul estetic Evaluarea şi certificarea participării la Expoziția ”Cât mai sus!” se va realiza prin: - pentru elevi: - Premiul I, II, III, Mențiune: diplomă - diplome de participare pentru elevii care nu au obținut premii și mențiuni - pentru cadre didactice: - diplomă de participare - diplomă organizator expoziție. Pentru detalii suplimentare puteţi să ne contactaţi la adresa de e-mail:

@ Așii Cunoașterii - Școala Gimnazială Nr.2 „Diaconu Coresi” Brașov