Şcoala Gimnazială Nr. 2 „Diaconu Coresi” Braşov


UNITĂȚI ȘCOLARE ÎNSCRISE LA CONCURSUL DIN ACEST AN
                     
Premiile se vor acorda astfel:
                        Premiul l AS, 100 de puncte
                        Premiul l, 99, 98 de puncte
                        Premiul al ll-lea, 95 - 97 de puncte.
                        Premiul al lll-lea, 90 - 94 de puncte.
                         Mențiune, 85 - 89 de puncte.
   Proiectul îşi propune stimularea interesului elevilor pentru explorarea realităţii în vederea obţinerii performanţelor.
  Concursul „Aşii Cunoaşterii” se adresează elevilor din clasele I-IV și urmăreşte evaluarea
competențelor specifice vârstei şcolare mici în limba română și în limbile materne maghiară și germană.
  Tematica concursului va valorifica experienţa proprie a copilului şi cunoştinţele din toate ariile
curriculare şi va consta în rezolvarea unui set de 20 de itemi (obiectivi, semiobiectivi şi subiectivi).

PARTENERI
Inspectoratul Şcolar Judeţean Braşov
Școala Gimnazială nr. 11 ”Șt. O. Iosif” Brașov
Consiliul local Brașov
Ecoline Travel Braşov
Biblioteca județeană” George Barițiu” Brașov-centrul de excelență
pentru copii și tineret

COORDONATORII PROIECTULUI
Prof. POPA MARIA, Şcoala Gimnazială Nr. 2 „Diaconu Coresi” Braşov
Prof. DÎRSTARIU MARIA-CRISTINA, Şcoala Gimnazială Nr. 2 „Diaconu Coresi” Braşov
Prof. TĂLPĂU ELENA, Şcoala Gimnazială Nr. 2 „Diaconu Coresi” Braşov
Ing. GIURGIȚEANU MIHAI, Şcoala Gimnazială Nr. 2 „Diaconu Coresi” Braşov
Prof. VLAD SIMONA MARIA, Şcoala Gimnazială Nr. 11 „Șt. O. Iosif” Braşov
COORDONATORI IȘJ Brașov
Prof. ZUGRAVU MIHAELA, inspector școlar, I.Ș.J. Braşov

@ Așii Cunoașterii - Școala Gimnazială Nr.2 „Diaconu Coresi” Brașov