În acest an școlar, Concursul de cultură generală și de verificare a competențelor dobândite ”Așii Cunoașterii” desfășurat în cadrul proiectului ”Așii Cunoașterii”, Ediția a XII-a, cuprins în CPEERI 2024, pag. 7, poziția 283, organizat de către Școala Gimnazială Nr. 2 "Diaconu Coresi" Brașov se va desfășura în data de 17 aprilie 2024.


           Anul acesta concursul este organizat ca și în 2023, astfel:
    Fiecare organizator se loghează cu o adresă de Gmail (a școlii sau personală).
  - Organizatorul citește cu atenție Regulamentul concursului pe care îl descarcă din Formularul de înscriere, înscrie școala, creează codul școlii de proveniență și atașează parteneriatul completat, semnat și ștampilat cu ajutorul formularului de înscriere.
     CODUL ȘCOLII DE PROVENIENȚĂ este compus din
       INDICATIVUL AUTO AL JUDEȚULUI +
       PRIMELE DOUĂ LITERE DIN DENUMIREA  LOCALITĂȚII (sau S și o  cifră pt. Sector)
       MAXIM CINCI CARACTERE care să reflecte tipul, denumirea și/sau nr. școlii după cum urmează:
       SG = SCOALĂ GIMNAZIALĂ; CN = COLEGIU NAȚIONAL; L = LICEU >
(vezi model: BRAȘOV,  CODRENI, LICEUL ION HELIADE RĂDULESCU = BVCOLIHR);

    - Elevii nu se mai înscriu pe site.
   - Listele cu elevii vor rămâne doar în școala participantă la concurs și fiecare elev va primi un cod care va fi folosit la introducerea punctajelor într-un formular centralizator al rezultatelor.
      (Explicațiile pentru alcătuirea codurilor elevilor vor fi trimise în emailul cu subiectele și se vor găsi și în formularul centralizator al rezultatelor)
  Concursul „Aşii Cunoaşterii” se adresează elevilor din clasele I-IV și urmăreşte evaluarea competențelor specifice vârstei şcolare mici în limba română și în limbile materne maghiară și germană.
  Tematica concursului va valorifica experienţa proprie a copilului şi cunoştinţele din toate ariile
curriculare şi va consta în rezolvarea unui set de 20 de itemi (obiectivi, semiobiectivi şi subiectivi). 


UNITĂȚI ȘCOLARE ÎNSCRISE LA CONCURSUL DIN ACEST AN

COORDONATORII PROIECTULUI
Prof. POPA MARIA, Şcoala Gimnazială Nr. 2 „Diaconu Coresi” Braşov
Prof. DÎRSTARIU MARIA-CRISTINA, Şcoala Gimnazială Nr. 2 „Diaconu Coresi” Braşov
Ing. GIURGIȚEANU MIHAI, Şcoala Gimnazială Nr. 2 „Diaconu Coresi” Braşov
Prof. VLAD SIMONA MARIA, Şcoala Gimnazială Nr. 11 „Șt. O. Iosif” Braşov
COORDONATORI IȘJ Brașov
Prof. ZUGRAVU MIHAELA, inspector școlar, ISJ Braşov

@ Așii Cunoașterii - Școala Gimnazială Nr.2 „Diaconu Coresi” Brașov