Premiile se vor acorda astfel:
Premiul l AS, 100 de puncte
Premiul l, 98 - 99 de puncte
Premiul al ll-lea, 95 - 97 de puncte.
Premiul al lll-lea, 90 - 94 de puncte.
Mențiune, 85 - 89 de puncte.      

Bună ziua!
Dacă doriți să participați la Expoziția Națională "Cât mai sus!",
care face parte din proiectul Așii Cunoașterii, CAER - 2023, vă rugăm să trimiteți poze ale expozițiilor organizate
pe clasă pe această temă și numele înv. clasei până în 15 iunie pe adresa de email  
concurs.asiicunoasterii@yahoo.com.
 Regulamentul expoziției.

  Deoarece s-ar putea declanșa greva generală în învățământ,
concursul cu participare națională "Așii Cunoașterii" 2023
se va desfășura în data de 19 mai, în loc de 23 mai, cum era stabilit.
Subiectele vor fi trimise în 18 mai, după ora 18:00.
Baremele de corectare și formularul de introducere a punctajelor vor fi trimise în 19 mai, după ora 18:00.
Celelalte date rămân nemodificate.
Vă dorim numai bine!
Echipa de concurs "Așii Cunoașterii"

„Așii Cunoașterii”
CONCURS, CU PARTICIPARE NAȚIONALĂ, DE CULTURĂ GENERALĂ ŞI
DE VERIFICARE A COMPETENŢELOR DOBÂNDITE
cuprins în CAER 2023, pag. 19, poziția 450.
    În acest an școlar Concursul, cu participare națională, de cultură generală și de verificare a competențelor dobândite ”Așii Cunoașterii” desfășurat în cadrul proiectului ”Așii Cunoașterii”, Ediția a XI-a, cuprins în CAER 2023, pag. 19, poziția 450, organizat de către Școala Gimnazială Nr. 2 "Diaconu Coresi" Brașov se va desfășura în data de 23 mai 2023.
    Anul acesta concursul este organizat ca și în 2022, astfel:
    Fiecare organizator se loghează cu o adresă de Gmail (a școlii sau personală).
  - Organizatorul citește cu atenție Regulamentul concursului pe care îl descarcă din Formularul de înscriere, înscrie școala, creează codul școlii de proveniență și atașează parteneriatul completat, semnat și ștampilat cu ajutorul formularului de înscriere.
     CODUL ȘCOLII DE PROVENIENȚĂ este compus din
       INDICATIVUL AUTO AL JUDEȚULUI +
       PRIMELE DOUĂ LITERE DIN DENUMIREA  LOCALITĂȚII (SAU S și o     cifră pt. Sector)
       MAXIM CINCI CARACTERE care să reflecte tipul, denumirea și/sau nr. școlii după cum urmează:
SG = SCOALĂ GIMNAZIALĂ; CN = COLEGIU NAȚIONAL; L = LICEU >
(vezi model: BRAȘOV,  CODRENI, LICEUL ION HELIADE RĂDULESCU = BVCOLIHR);

    - Elevii nu se mai înscriu pe site.
   - Listele cu elevii vor rămâne doar în școala participantă la concurs și fiecare elev va primi un cod care va fi folosit la introducerea punctajelor într-un formular centralizator al rezultatelor.
      (Explicațiile pentru alcătuirea codurilor elevilor vor fi trimise în emailul cu subiectele și se vor găsi și în formularul centralizator al rezultatelor)

  Proiectul îşi propune stimularea interesului elevilor pentru explorarea realităţii în vederea
obţinerii performanţelor.
  Concursul „Aşii Cunoaşterii” se adresează elevilor din clasele I-IV și urmăreşte evaluarea
competențelor specifice vârstei şcolare mici în limba română și în limbile materne maghiară și germană.
  Tematica concursului va valorifica experienţa proprie a copilului şi cunoştinţele din toate ariile
curriculare şi va consta în rezolvarea unui set de 20 de itemi (obiectivi, semiobiectivi şi subiectivi).

UNITĂȚI ȘCOLARE ÎNSCRISE LA CONCURSUL DIN ACEST AN

COORDONATORII PROIECTULUI
Prof. POPA MARIA, Şcoala Gimnazială Nr. 2 „Diaconu Coresi” Braşov
Prof. DÎRSTARIU MARIA-CRISTINA, Şcoala Gimnazială Nr. 2 „Diaconu Coresi” Braşov
Prof. TĂLPĂU ELENA, Şcoala Gimnazială Nr. 2 „Diaconu Coresi” Braşov
Ing. GURGIȚEANU MIHAI, Şcoala Gimnazială Nr. 2 „Diaconu Coresi” Braşov
Prof. VLAD SIMONA MARIA, Şcoala Gimnazială Nr. 11 „Șt. O. Iosif” Braşov
COORDONATORI IȘJ Brașov
Prof. ZUGRAVU MIHAELA, inspector școlar, I.Ș.J. Braşov

@ Așii Cunoașterii - Școala Gimnazială Nr.2 „Diaconu Coresi” Brașov